چگونه شکنجه گران انتخاب و استخدام می شوند؟

 آزمایش شوک الکتریکی استنلی  میلگرم و یا آزمایش فرمان بری

در دهه 1960/1340، شخصی به نام دکتر استنلی میلگرام، روانشناس و  استاد دانشگاه ییل، آمریکا

بعد از پژوهش نوشته های دادگاه نورنبرگ که جنایتکاران جنگ جهانی دوم مخصوصا سربازان ،درجه داران و افسران آلمان نازی را  محاکمه می کرد و در پاسخ به اتهامت وارده فقط می گفتند که تنها از دستور اطاعت می کردند، تصمیم به آزمایشی گرفت.

 وی در روزنامه  آگهی زد و   داوطلبانی را برای  آزمایشی با دستمزد دعوت کرد.

 به داوطلبان گفته شد که دانشگاه می خواهد اثر درد بر یاد گیری را ارزیابی کند

آنان باید به یک داوطلب دیگر در صورت غلط بودن پاسخ شوک الکتریکی وارد کنند و مقدار شوک با با مقدار پاسخ های غلط بیشتر و بیشتر می گشت
ولتاژ دستگاه بین 5 تا 450 ولت بود

.

 همچنین دکتر میلگرم  بک هنرپیشه  میانسالی  را استخدام کرد که خود را داوطلب جا زده و دیگر داوطلبان باید از وی امتحان گرفته و در صورت پاسخ غلط به وی شوک وارد می کردند

 این هنر پیشه باید همیشه پاسخ اشتباه داده و در صورت گرفتن شوک از بیماری قلبی خود گفته و خواهش کند که دیگر به وی شوک وارد نکنند

.

دکتر استنلی میلکرم و همکارانش فکر می کردند  تنها معدود کسانی که سادیسم دارند تا 450 ولت به شخصی  میانسال با ناراحتی قلبی و مریض  شوک وارد کنند.

. 

 آزمایش بدین صورت انجام می گرفت:

یک آزمایشگر با روپوشی خاکستری به هر داوطلب آموزش می داد تا به شخص میانسالی  که  در کابین مجاور بود و دیده نمی شد از طریق یک پنل شوک برقی که با هر جواب اشتباه باید افزایش می یافت، اعمال کند.

  

داوطلبان هر بار شوکی برقی که بر مرد میانسال  وارد می کردند، با فریاد و شکایت آشکار  وی  که از ناراحتی قلبی خود به آنها می گفت، روبرو می گشتند.

 شخص روپوش پوش، داوطلبانی را که از شکنجه سر  باز می زدند را  امرانه ترغیب به شکنجه کرده و به آنان میگفتند که اگر بلایی سر شکنجه شونده بیاید آنها مسئول آن  نخواهند بود.

میلگرام مجذوب این شده بود که چه تعداد از شرکت کنندگان از دستورات غیر انسانی مرد خاکستری پوش که هیچگونه مسئولیت اجرایی به غیر از شرح چگونگی آزمایش را نداشت،پیروی می کنند.

 

 متاسفانه حدود 65 درصد داوطلبان از دستورات آزمایش کنندگان اطاعت کرده و تا 450 ولت به مردی مریض احوال و میانسال شوک وارد نمودند.

 دکتر میلگرم در یک مصاحبه رادیویی در مورد نتایح این آزمایش احساس تاسف کرد و گفت:

"جواب هایی که از این آزمایش گرفته شد بسیار ناراحت کننده است، زیرا نمی توان  بر روی انسانیت حساب نمود  تا افراد را از خشونت و شکنجه باز دارد .

اگر بجای آزمایشگران  این آزمایش که مشخص نیست چه کسانی هستند(قدرتی نداشتند)، چنین درصدی از شرکت کنندگان به شخصی میانسالی  که به شکنجه آنها بر خود اعتراض می کند، شوک های دردناک وارد کنند، اگر دولتی مقتدر دستور دهد، چند درصد اطاعت خواهند نمود؟"

 

فیلمی در  باره  دکتر میلگرم و آزمایشاتش تهیه شده است که مشروح آن را در لینک زیر می توانید ببینید

https://en.wikipedia.org/wiki/Experimenter_(film)